Styrelsen 2018

Ordförande 2018

Jesper Tunroth, ordförande 

 

Vice-ordförande 

Elin Kindstrand, vice-ordförande 

 

Kassör

Simon "Gurr" Gustafsson, kassör

  

Info/tryck

Karl-Johan Gotting, info/tryck